Rambo apple, Malus pumila, cv. ‘Rambo’, Bartram’s Garden.

Rambo apple, Malus pumila ‘Rambo’, Bartram’s Garden. [Is this true Rambo or Summer Rambo?]
7/13/2011
JTF